PERSONAL | BE POSITIVE : Brain-training

A positive mind is a beautifull mind..

Iedereen wil natuurlijk het liefst de hele dag positief denken. Maar dit kan niet altijd en er zijn verschillende factoren die het positief denken kunnen verstoren. Zoals onverwachte gebeurtenissen in je leven, of negatieve mensen in je omgeving.. zo zijn er nog een aantal.
Lees verder